Media

Debata społeczno-gospodarcza PR24 z udziałem eksperta IJ

27 grudnia 2018, 10:56 /
Debata społeczno-gospodarcza PR24 z udziałem eksperta IJ

"Wielkie osiągnięcia, które mamy w zakresie redukcji nierówności są wielką pracą pani premier Beaty Szydło" - mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki, uzasadniając wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. O programach zachodzących w naszym kraju zmianach społeczno-gospodarczych, mówili w Polskim Radiu 24: prof. Elżbieta Mączyńska (PTE), dr Artur Bartoszewicz (ekspert IJ, SGH), Andrzej Sadowski, (Centrum im. Adama Smitha), Przemysław Kwiecień (XTB).


- Istnieje szereg dysproporcji, które oczywiście próbujemy niwelować, ale one też powstają ze względu na decyzje władcze. Pewne mechanizmy socjalne mogą się przyczynić w pewnym stopniu do budowy "państwa jałmużny". Część społeczeństwa może uznać, że jej aktywność może ograniczyć do tego, aby ustawić się w kolejce i czekać aż popłynie do nich jakiś pieniądz. Program 500Plus doprowadził do tego, że z rynku pracy wycofało się ok 200 tys. kobiet. Patrząc na skalę rynku pracy, to może ilość niewielka, ale pokazuje zachowanie części populacji. Najlepsze rozwiązania socjalne to te, które motywują do pracy - mówił dr Bartoszewicz.

Debatę prowadziła Anna Grabowska.

Źródło: Debata społeczno-gospodarcza Polskiego Radia 24 cz. II

Analityk. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Warszawskim.