Raport IJ

Wprowadzenie ustawy dotyczącej pomocy frankowiczom według Polaków i kredytobiorców [RAPORT 3]

18 lutego 2019, 10:42 /
Wprowadzenie ustawy dotyczącej pomocy frankowiczom według Polaków i kredytobiorców [RAPORT 3]

Problematyka kredytów nie traci na aktualności. Prowadzona publicznie debata angażuje coraz szerszą grupę podmiotów. Ośrodek Kantar Public na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego przygotował raport pt. "Wprowadzenie ustawy dotyczącej pomocy frankowiczom według Polaków i kredytobiorców ".


Opinie na temat Pomocy kredytobiorcom:

1. Nieco ponad połowa Polaków (51%) jest zdania, że żaden kredytobiorca nie powinien otrzymywać pomocy od państwa w celu spłaty kredytu. Osoby, które są zwolennikami takiego rozwiązania, najczęściej uważają, że wszystkie osoby, które mają kredyt, powinny być objęte pomocą, niezależnie od waluty zobowiązania (17%). Ponad dwie trzecie Polaków to przeciwnicy udzielania pomocy kredytobiorcom frankowym (68%).

2. Polacy w większości są zdania, że pomoc frankowiczom jest niesprawiedliwa, zarówno dla wszystkich Polaków, jak i klientów banków oraz posiadaczy kredytów w złotówkach i innych niż franki walutach obcych. Badani nie akceptują również konsekwencji, jakie wiążą się z wdrożeniem pomocy dla kredytobiorców, miedzy innymi: podwyższenia opłat bankowych, wyższych kosztów kredytów oraz strat w sektorze gospodarczym i socjalnym.

3. Choć ustawa prezydenta Andrzeja Dudy również jest nieakceptowana przez większą część Polaków (37%), to zbliżony odsetek badanych pozostaje obojętny (30%) lub jest za wdrożeniem tej ustawy (26%). Jednakże badani są zdania, że jest to rozwiązanie dobre tylko dla frankowiczów lub osób, których kredyty są najwyższe.

4. Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia ustawy nie wpłynie znacząco na poglądy polityczne większości Polaków i kredytobiorców, choć w niewielkim stopniu takie działanie może obniżyć notowania Prawa i Sprawiedliwości oraz oceny prezydenta Andrzeja Dudy. Podobnie rezygnacja z wprowadzenia takiego wsparcia pozostanie obojętna dla większej części Polaków. Przez pozostałych – w tym przypadku – częściej zostałaby odebrana pozytywnie niż negatywnie.

5. Analizując preferencje partyjne w hipotetycznych sytuacjach: wprowadzenia ustawy dotyczącej wsparcia tylko frankowiczów lub wszystkich kredytobiorców albo rezygnacji z niej, odnotowuje się przewagę scenariusza zakładającego rezygnację z wprowadzenia ustawy. Prawo i Sprawiedliwość w najmniejszym stopniu straci poparcie, jeśli ustawa nie będzie wprowadzona.


▶  RAPORT 3: Wprowadzenie ustawy dotyczącej pomocy frankowiczom według Polaków i kredytobiorców


Państwa uwadze polecamy także inne raporty IJ na temat polskich kredytobiorców:


▶  RAPORT 1: Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych


▶  RAPORT 2: Poglądy polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych