Wydarzenia

Kolejne warsztaty V4ETTP za nami

5 lutego 2020, 23:50 /
Kolejne warsztaty V4ETTP za nami

Nasi eksperci wzięli udział w kolejnych warsztatach w ramach platformy eksperckiej V4ETTP. Tym razem przedstawiciele czterech think-tanków z krajów Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Instytut Jagielloński reprezentowali Kamil Moskwik oraz Krystian Kowalewski. 


Do stycznia 2020 roku wszystkie kraje V4 przedstawiły krajowe plany w zakresie energii i klimatu, które zawierają oficjalne cele związane ze wzrostem efektywności energetycznej, redukcją emisji gazów cieplarnianych i udziałem energetyki odnawialnej w miksach energetycznych do 2030 r. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 to strategiczny dokument, do którego opracowania zobowiązane są wszystkie kraje unijne. Celem warsztatów było wzajemne zrozumienie celów polityki energetycznej i klimatycznej krajów V4 oraz wymiana doświadczeń dotyczących legislacji.

Uczestnicy wartsztatów ​zapoznali się z regionalnymi celami klimatycznymi na 2030 r. Warsztaty umożliwiły także uczestnikom omówienie głównych obszarów KPEiK i planów dekarbonizacji sektorów energii elektrycznej. Warsztaty skupiły się także na metodologii modelowania, obliczeniach kosztów dekarbonizacji do 2050 roku i wyzwaniach związanych z procesem planowania KPEiK.

fot. REKK
 
Tematy przeanalizowane podczas warsztatów w Budapeszcie:
- Cele, główne obszary tematyczne i planowane środki KPEiK
- Dekarbonizacja sektora energii elektrycznej, metodologia modelowania i wyzwania
- Zadania związane z KPEiK w 2020 roku
- Współpraca w zakresie innowacji energetycznych
- Elastyczność sektorów energii elektrycznej w regionie V4
 
Warsztaty zostały wsparte przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 

V4ETTP jako stała sieć ekspercka ma być platformą dla ośrodków analitycznych w celu prowadzenia badań i analiz związanych z energetyką i polityką, koncentrując się na państwach wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto celem V4ETTP jest ustrukturyzowana współpraca z przedstawicielami rządów V4 w dziedzinie energetyki, dyplomacji energetycznej oraz klimatu.

Członek Zarządu. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Akademii Leona Koźmińskiego przygotowuje doktorat poświęcony zmianom w organizacji europejskiego rynku kolejowych usług pasażerskich. Pracował w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie zajmował się regulacjami europejskimi. W przeszłości związany z PKP PLK i wiodącymi kancelariami prawnymi, współpracował również z EY Advisory. Obecnie pełni funkcję dyrektora polskiego biura World Energy Council. Specjalizacja: regulacja sektorowa ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego i kolejowego (organizacja rynku przewozów pasażerskich i towarowych, zarządzanie infrastrukturą), prawo Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.