Opinie i komentarze

Apel koalicji na rzecz szybkiego i powszechnego Internetu w Polsce

14 kwietnia 2020, 16:38 /
Apel koalicji na rzecz szybkiego i powszechnego Internetu w Polsce

Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i think tanków zaapelowali o podjęcie szybkich działań dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Pod dokumentem podpisali się także przedstawiciele IJ. Poniżej przedstawiamy treść apelu.


To trudne święta dla nas wszystkich. Ani nasza praca, ani nasze życie nie wyglądają tak jakbyśmy to sobie wymarzyli. W wielu przypadkach Internet pozostaje jedynym sposobem na utrzymywanie kontaktu ze światem i  sposobem na odbudowywanie normalności. Nie jest już tylko dodatkiem do pracy i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Od szybkości i jakości połączeń zależy więcej niż kiedykolwiek. Trzymając się wojennej nomenklatury - tak jak Tarcza Antykryzysowa może chronić nasze firmy przed bankructwem, tak Internet jest najważniejszą bronią o jakość naszego przyszłego życia.

Nie bez powodu Komisja Europejska zaapelowała do platform streamingowych o obniżenie jakości transmisji -  zwielokrotniona liczba użytkowników korzystających jednocześnie z Internetu stanowi ogromne wyzwanie dla istniejącej infrastruktury.

Problem ten jedynie zintensyfikuje się w trakcie najbliższego, szczególnego weekendu świątecznego. Zgodnie z zaleceniami rządu, wielu Polaków spędzi Święta Wielkanocne w swoich domach, z osobami z którymi mieszkają na co dzień. Dla istotnej części będą to pierwsze Święta spędzone poza szerszym gronem rodzinnym. W naturalny sposób będziemy próbowali  zapewnić sobie namiastkę atmosfery tradycyjnie kojarzonej z Wielkanocą – w wielu domach zatem niedzielne śniadania zmienią się w wideoczaty z najbliższymi. Nie pozostanie to bez wpływu na szybkość i niezawodność transmisji.

W perspektywie poświątecznej niewystarczająca wydolność infrastruktury stawać będzie się coraz większym wyzwaniem dla biznesu. Podtrzymywanie modelu pracy zdalnej, używanie technologii chmurowych, wykorzystywanie transmisji wideo jako regularnego sposobu kontaktu – wszystkie te działania nieść za sobą będą zwielokrotnione zapotrzebowanie na transmisję danych. A pamiętać należy, że w tym samym czasie z pasm korzystają również organy administracji, które digitalizują coraz większą część swojej działalności, czy analizują dane o mobilności w celu powstrzymania rozpowszechnienia koronawirusa.

Wyzwania związane z przenoszeniem się coraz większej części aktywności do Internetu staje się szczególnie pilne z uwagi na istniejące wciąż „białe plamy” w pokryciu zasięgiem szybkiego Internetu. W coraz bardziej zdigitalizowanej rzeczywistości, nie możemy pozwolić sobie na cyfrowe wykluczenie jakichkolwiek obszarów kraju.

Mając na względzie powyższe aspekty oraz zauważając, że co najmniej część zmian wywołanych pandemią będzie miała najprawdopodobniej charakter trwały, a zapotrzebowanie na szybki i niezawodny Internet będzie rosnąć w błyskawicznym tempie, podpisane niżej organizacje apelują do władz publicznych o podjęcie niezbędnych działań o charakterze regulacyjnym i infrastrukturalnym dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu. Podkreślamy, że ciężar finansowy inwestycji powinien spoczywać przede wszystkim na podmiotach prywatnych – pieniądze publiczne (w tym unijne) powinny być angażowane tam, gdzie rachunek ekonomiczny wyklucza zaangażowanie kapitału prywatnego wystarczające dla np. zapewnienia powszechności usług. Co najmniej tak samo istotne jak nakłady finansowe są szkolenia dla podmiotów publicznych, tak by możliwie najefektywniej wykorzystywały nowe możliwości. Możliwe jest szybkie uruchomienie łatwo dostępnych rezerw, aby ten cel zrealizować. Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu – w najbliższym czasie zaprezentujemy dokument zawierający nasze kluczowe propozycje w tym zakresie.

 

Warszawa, 11 kwietnia 2020

 

Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza

Maciej Bukowski, WISE Europa

Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Agnieszka Plencler, Fundacja Forum Konsumentów

Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja

Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński

Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha

Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute

Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.