Opinie i komentarze

Moskwik: Cementownie mogą napędzić polską gospodarkę?

16 października 2020, 11:07 /
Moskwik: Cementownie mogą napędzić polską gospodarkę?

Polskie Cementownie stały się jednym z ważniejszych ogniw polskiej gospodarki. Zapewniają one podaż cementu pokrywającą w dużej części ogromne zapotrzebowanie krajowe. Dobry stan polskich cementowni to przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej, ale także budownictwa. Połączenie tych dwóch branż zapewnia Polsce 1,2 miliona miejsc pracy i wytwarza aż 8% polskiego PKB.

Zachowanie dobrej kondycji polskiego cementu jest kluczowe także dla rozwoju energetyki, która stoi u progu kilkudziesięcio-miliardowych inwestycji w morską energetykę wiatrową. Innowacyjne produkty w tej branży, nie tylko zmniejszają oddziaływanie produkcji na środowisko ale także mogą na przykład aktywnie oczyszczać miejskie powietrze.

Cementownie stoją obecnie u progu ogromnej szansy jaką jest rozwój technologii wodorowej, ale i dużego zagrożenia związanego z polityką emisji prowadzoną przez UE. Ryzyko przejęcia rynku cementowego przez podmioty spoza UE jest duże, co już teraz manifestuje się w rosnącej pozycji rynkowej Białorusi. Koniecznością wydaje się postulowane przez branże wprowadzenie mechanizmów w stylu węglowego środka wyrównawczego, a także ochrona interesów cementowni w Brukseli. Zabezpieczenie ich interesu i bezpieczeństwa rozwoju będzie jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed branżą oraz polskim rządem.

Członek Zarządu. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.