Opinie i komentarze

Kowalewski: Niski eksport cementu wskazuje, że krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec pozostaje wysokie

20 października 2020, 12:01 /
Kowalewski: Niski eksport cementu wskazuje, że krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec pozostaje wysokie

Branża cementowa stanowi ważny element polskiej gospodarki oraz polskiego przemysłu. Bardzo niski eksport cementu wskazuje, że krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec pozostaje wysokie. Jego lokalna produkcja umożliwia rozwój infrastruktury oraz przeprowadzanie dużych inwestycji budowalnych, które są motorem rozwoju polskiej gospodarki.

Warto także podkreślić, że Polska jest jednym z europejskich liderów produkcji cementu. Wyprodukowanie 18,7 mln ton cementu w 2019 stanowiło 10% całkowitej produkcji UE, co przekłada się na 3 wynik spośród krajów członkowskich. Interesującym jest fakt, że 99% produkcji konsumowane jest na rynku rodzimym. Marginalny eksport prowadzony jest głównie na rynki UE. Branża cementowa jest ważnym elementem Polskiego ekosystemu gospodarczego. To nie tylko ogromny płatnik podatków (ok. 1,5 – 1,7 mld PLN rocznie).

Z punktu widzenia zapowiadanych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie tych obejmujących rozwój instalacji OZE oraz innych inwestycji energetycznych, cement należy traktować jako surowiec o bardzo dużym znaczeniu dla całej gospodarki. Utrzymanie dobrej kondycji polskich cementowni jest w dużej mierze zależne od kształtowania się rynku handlu emisjami, oraz polityki UE. Kluczowym może okazać się ich wpisanie na listę sektorów uprawnionych do rekompensat kosztów emisji pośrednich oraz bezpłatnych uprawnień w sektorze energii elektrycznej.

Pozwoliłoby to cementowniom planować inwestycje nie obawiając się konkurencji zakładów, które nie są objęte tak restrykcyjnymi ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska. Sektor cementowy wydaje się być gotowy do stopniowej i całkowitej dekarbonizacji – istotny w tej kwestii może okazać się rozwój technologii wodorowych, oraz wykorzystanie innych paliw alternatywnych charakteryzujących się niską emisją gazów cieplarnianych. Branża cementowa, do tej pory traktowana jako „zabetonowana” ma szansę stanąć w awangardzie zielonej zmiany, nie tylko dekarbonizując produkcję, ale także oferując rozwiązania technologiczne wpływające na poprawę jakości powietrza na miarę XXI wieku.