Publikacje

Nowy numer kwartalnika Polish Energy Brief 3-4/2020

8 stycznia 2021, 09:48 /
Nowy numer kwartalnika Polish Energy Brief 3-4/2020

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem kwartalnika Instytutu Jagiellońskiego. W najnowszym numerze zostały poruszone kwestie związane z systemem ETS, realizacją celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku oraz wiele innych ciekawych analiz.

W kwartalniku znajdziesz:

1. Adam Guibourgé-Czetwertyński: Widzimy, że system ETS potrzebuje zmian

Widzimy, że system ten potrzebuje zmian. Obecnie jest on głównym narzędziem redukcji emisji w UE, ale nie posiada odpowiedniego mechanizmu alokacji uprawnień. Powoduje to, że środki zamiast zostać skierowane na inwestycje tam, gdzie potrzeby są największe i gdzie redukcja emisji byłaby największa, są udzielane na zakup uprawnień, często po wyższych cenach.

2. Arkadiusz Kosiel: Polska zbliża się do relaizacji nowego celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku

Myślę, że do 2030 roku na poziomie UE cel redukcji emisji COdo poziomu 55 procent względem 1990 r. jest możliwy do zrealizowania. Jednak warto podkreślić, że kraje członkowskie rozpoczynają realizację nowego celu z różnego punktu.

3. Maciej Jakubik: Jakie będą konsekwencje zwiększenia celów klimatycznych dla Polski

Zatwierdzony ogromny plan ratunkowy na szczycie w lipcu, zakłada łączny budżet 750 mld EUR (grantów i pożyczek), a wraz z siedmioletnim budżetem UE daje łącznie kwotę 1.850 mld EUR co jest rekordowym poziomem w historii unijnych finansów. Polska z tej puli mogłaby otrzymać nawet 159 mld EUR.

4. Maciej Mierzwiński: Jak wesprzeć budowę polskiego łańcucha dostaw?

Kluczem do skutecznego długoterminowego przekształcenia polskiego przemysłu tak, aby mógł konkurować w globalnym łańcuchu dostaw będzie określenie fundamentalnych dla LCOE technologii.

5. Jakub Pawłowski: ROP czyli bajka dla naiwnych wierzycieli?

Zamiast już dziś rozdzierać szaty nad konkretnymi zapisami, wyszarpywać sobie pieniądze i kruszyć kopie o proponowane regulacje, mamy szansę odpowiedzieć sobie na bardziej zasadnicze pytania.

6. Aleksandra Pinkas: Gaz Polskim impulesem dla neutralności klimatycznej?

Neutralność klimatyczna staje się wartością promieniującą na pozostałe zintegrowane z nią cele, tj: przekształcenie gospodarki na nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną, całkowita redukcja emisji CO2, oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wzmacnianie inkluzji społecznej.

7. Agata Łoskot-Strachota: Pytania o przyszłość gazu w Unii Europejskiej?

W dyskusjach o unijnej polityce energetycznej stale powracają pytania o gaz – jego rolę i udział w miksie energetycznym. poprzednia komisja europejska, w ramach realizowanej strategii unii energetycznej za jeden z istotnych filarów, a zarazem punktów wyjścia swojej polityki energe- tycznej przyjęła kwestię bezpieczeństwa dostaw (security, solidarity & trust) w tym dostaw gazu ziemnego.

Przeczytaj nowy numer kwartalnika - Polish Energy Brief 3-4/2020