Wydarzenia

Warsztaty think tanków energetycznych z krajów V4 – Green recovery i aspekty dekarbonizacji do 2050 roku

8 marca 2021, 11:31 /
Warsztaty think tanków energetycznych z krajów V4 – Green recovery i aspekty dekarbonizacji do 2050 roku

Wydarzenie odbędzie się 18 marca w 2021 roku. Pierwszy panel rozpocznie się o godzinie 9:50. Spotkanie zostanie przeprowadzone online, zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

 

Część I - Zielone ożywienie w Regionie Wyszehradzkim

09:50 - 10:00 Logowanie uczestników

10:00 - 10:10 Otwarcie

Dóra Zombori, Ambassador-at-Large ds. energii i klimatu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry.

10:10 - 10:30 Zielone ożywienie w Regionie Wyszehradzkim: Prezentacja badania V4ETTP

Tematy obejmują:

  • wpływ Covid-19 na osiągnięcie celów UE 2020;
  • elementy długoterminowego budżetu UE związane z klimatem na lata 2021-2027 i budżetu unijnego dla krajów V4;
  • prognozy PKB i konsekwencje dla dostępnych opcji ekologicznych.

10:30 - 11:25 Dyskusja na temat korzyści płynących z wdrażania rozwiązań ekologicznych do gospodarki w kontekście ożywienia gospodarczego

Dyskusja skupi się na korzyściach płynących z ekologizacji gospodarki w okresie ożywienia gospodarczego, ale także skupi się na realiach zielonych inwestycji przy obecnych prognozach PKB.

Zaproszeni uczestnicy: Ekspert MSZ/ ministerstwa ds. klimatu/ ministerstwa ds. energii krajów V4 odpowiedzialnych za energię w krajach V4 oraz starsi eksperci z instytutów członkowskich V4ETTP.

11:25 - 11.30 Uwagi końcowe

Przerwa obiadowa
 

Zielone ożywienie i aspekty dekarbonizacji w 2050 roku – Zielony transport w regionie wyszehradzkim

Część II - Trzy kluczowe aspekty ścieżek dekarbonizacji w 2050 roku

15.00 - 15.10 Otwarcie

László Szabó, dyrektor REKK

15.10 - 15.25 Cele dekarbonizacji do 2050 roku w krajach V4

Matus Misik, współpracownik naukowy SFPA

15.25 - 15.40 Rola Power-To-Gas w regionie V4: Sprzężenie sektora elektroenergetycznego i gazowego

Jan Svoboda, pracownik naukowy, Centrum Badawcze AMO i Ágnes Törőcsik, starszy pracownik naukowy REKK.

15.40 - 15.55 Wycofanie węgla w regionie V4

Adéla Denková, pracownik naukowy, Centrum Badawcze AMO i przewodnicząca rady nadzorczej AMO.

16.00 - 16.50 Dyskusja przy okrągłym stole.

Uczestnicy panelu przedyskutują ścieżki dekarbonizacji w 2050 roku. Członkowie panelu: przedstawiciele rządu V4 i Komisji Europejskiej.

16.50 - 17.00 Pytania i odpowiedzi oraz uwagi końcowe

 

Udział w sesji popołudniowej jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Prosimy o zarejestrowanie się tutaj.