Jak powinien przebiegać proces integracji rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej? Dyskutowali o tym uczestnicy okrągłego stołu, który odbył się 6 maja w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornie.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele polskiej i europejskiej administracji, w tym Agencji ds. Współpracy Organów Regulacyjnych Energetyki (ACER), Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki, a także organizacji pozarządowych: ClientEarth, Forum Energii, Fundacji Instrat, Instytutu Jagiellońskiego i Regulatory Assistance Project.

Uczestnicy spotkania omówili najważniejsze trendy wpływające na funkcjonowanie wspólnego europejskiego rynku energii, w tym przede wszystkim dynamiczny rozwój OZE, spadek mocy źródeł dyspozycyjnych oraz konieczność zapewnienia elastyczności. Wśród kluczowych wyzwań wymieniono m.in. konieczność bliższej współpracy między operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, otwarcie wspólnego rynku na usługi systemowe oraz efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury wytwórczej i przesyłowej.

Integration of Electricity Markets in Europe. Expert Discussion with ACER Director

How the process of electricity markets integration should be conducted? This was discussed by participants at a roundtable held on May 6 at the headquarters of Polskie Sieci Elektroenergetyczne in Konstancin-Jeziorna.

The discussion was attended by representatives of the Polish and European central administration, including the Agency for Cooperation of Energy Regulators, the Ministry of Climate and Environment, and the Energy Regulatory Office, as well as think-tanks: ClientEarth, Forum Energii, Instrat Foundation, Regulatory Assistance Project, and the Jagiellonian Institute.

Participants discussed the most important trends affecting the functioning of the common European energy market, including in particular the dynamic development of renewable energy sources, the decline in the capacity of dispatchable sources, and the need to ensure flexibility. Among the key challenges mentioned were the need for closer cooperation between transmission and distribution system operators, the opening of the common European market for system services, and the effective use of the existing generation and transmission infrastructure.

Autor

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście