Klauzula informacyjna

Dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jestInstytut Jagielloński ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115 00-514 Warszawa, NIP: 5262889276, REGON: 140147690, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234639.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail: biuro@jagiellonski.org

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je w postaci wypełnionego  newsletteru, dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, aby przesłać Państwu bieżace opracowania i informacje na temat bieżących aktywności Instytutu Jagiellońskiego. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi

  1. kiedy zauważycie Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
  2. gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  3. kiedy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
  4. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
  5. dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6.  Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?

Administrator  będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo już korzystania z usług administratora. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).

Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Instytutu Jagiellońskiego którzy zostali do tego upoważnieni.

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Polityka Cookies

1. Pliki Cookies – podstawowe informacje

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności  pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu – przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zostały zaprojektowane, aby być wiarygodnym mechanizmem zapamiętywania stanu strony internetowej lub aktywności użytkownika, która miała miejsce podczas wcześniejszych wizyt.

2. Jakie informacje znajdują się w plikach Cookies?

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają:

    nazwę,
    nazwę strony internetowej (domenę), z której pochodzą,
    czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym (przeglądarce),
    unikalny numer (wartość alfanumeryczną).

3. Do jakich celów używane są pliki Cookies?

Pliki „cookies” w serwisie Jagiellonski.pl wykorzystywane są do:

    Tworzenia anonimowych statystyk (zagregowanych), które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik serwisu korzysta ze strony internetowej. Statystyki te pomagają ulepszanie struktury i zawartości serwisu – www.jagiellonski.pl;
    Wyświetlania  treści reklamowych

Rodzaje plików cookies:

    pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4. Jak usunąć pliki Cookies

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają zapisywanie plików cookies w przestrzeni lokalnej urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby przeglądarka blokowała automatyczną obsługę plików „cookies”,bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Możliwe jest również usunięcie wybranych plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście