Wpływ ceny gazu ziemnego na rynki EU ETS: analiza i prognozy

Wpływ ceny gazu ziemnego na rynki EU ETS: analiza i prognozy

Czy wzrost cen gazu ziemnego bezpośrednio wpływa na ceny kontraktów w ramach EU ETS? Jakie mechanizmy rynkowe leżą u podstaw tej zależności? W niniejszym artykule przeanalizujemy te zjawiska, bazując na danych historycznych oraz własnych analizach, aby zrozumieć, dlaczego ceny gazu i CO2 są tak silnie ze sobą powiązane oraz jakie mogą być tego konsekwencje dla rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Elektroenergetyka w Polsce w 2023 roku – analiza rynku.

Elektroenergetyka w Polsce w 2023 roku – analiza rynku.

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił zauważalny spadek wolumenów produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i węgla kamiennego przy jedoczesnym wzroście produkcji z gazu ziemnego, lądowej energetyki wiatrowej (LEW) oraz fotowoltaiki (PV) – wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego, którego partnerem została firma Schneider Electric.

Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki A.D. 2040. Identyfikacja, kwantyfikacja i porównanie kosztów trzech wariantów transformacji

Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki A.D. 2040. Identyfikacja, kwantyfikacja i porównanie kosztów trzech wariantów transformacji

Rozwój krajowej elektroenergetyki w kierunku możliwie najwyższych udziałów OZE, mimo najwyższych kosztów inwestycyjnych przyniesie Polsce największe korzyści gospodarcze, środowiskowe oraz strategiczne – wynika z raportu „Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki A.D. 2040” Instytutu Jagiellońskiego i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście