Nowa era dialogu i innowacji na 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER

18 i 19 kwietnia 2024 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER. Nowa odsłona kongresu stworzy platformę dialogu będącą centrum konsultacji społecznych przedstawicieli nowego rządu ze wszystkimi kluczowymi reprezentantami branży.

EuroPOWER i OZE POWER jest wiodącym i najbardziej wpływowym wydarzeniem dla polskiego sektora energetycznego, skupiającym przedstawicieli zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, polityków, ekspertów, przedstawicieli świata nauki oraz członków izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych. W merytoryczną dyskusję każdorazowo zaangażowani są przedstawiciele rządu. W tworzenie agendy zaangażowani są m. in.:
• Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
• Dariusz Wieczorek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Dariusz Standerski, Wiceminister, Ministerstwo Cyfryzacji
• Maciej Bando, Podsekretarz stanu i Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Konferencja ma na celu prowadzenie merytorycznej debaty na temat priorytetów i wyzwań sektora energetycznego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, będąc fundamentalnym miejscem dla kształtowania przyszłości polskiej energetyki w nowym politycznym krajobrazie.

Pierwszy dzień konferencji – 18 kwietnia 2024

Debata inauguracyjna nadchodzącej edycji poświęcona zostanie transformacji energetycznej w kontekście rozwoju gospodarczego w Polsce. Omówione zostaną fundamentalne zmiany w sektorze energetycznym mające kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju w nowoczesnej Europie, w tym nowe wyzwania i podejścia w zakresie zrównoważonego rozwoju, inwestycji i innowacji na rzecz przyspieszania wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Prelegenci skomentują m.in. kształtowanie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, z naciskiem na rozwój energetyki jądrowej, przejście na niskoemisyjną gospodarkę, zrównoważony rozwój poprzez dialog między sektorem publicznym a prywatnym, wsparcie transformacji energetycznej dla gospodarki, efektywne wykorzystanie środków z KPO, rozwój OZE, decyzje dotyczące skali bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowanie zielonej transformacji i dalsze działania po zamrożeniu cen energii elektrycznej mające na celu zrównoważone i bezpieczne przekształcenie energetyczne kraju.

Podczas kolejnego bloku eksperci pochylą się nad strategiami i innowacjami w zakresie zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Porozmawiają o rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, obejmującego farmy fotowoltaiczne, energetykę wiatrową, wodną, wodorową, rozwój biogazu, wyzwania infrastrukturalne, zrównoważone strategie dla miast i społeczności oraz o reformie mechanizmów wsparcia, w tym umów PPA.

Ważnym tematem kwietniowego wydarzenie będzie rozwój sieci dystrybucyjnych w Polsce dla nowej ery energetyki. Poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z realizacją i przyszłością Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych w Polsce, potrzebą modernizacji infrastruktury poprzez rozwój sieci inteligentnych, cyfryzacją, zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, rozwojem i finansowaniem magazynów energii oraz upowszechnianiem cable pooling. Eksperci przeanalizują również kroki jakie podejmujemy dla zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetyki jądrowej. Pojawią się kwestie dotyczące wyzwań dla projektów małych reaktorów modułowych (SMR), strategii maksymalizacji potencjału łańcucha dostaw w polskiej energetyce jądrowej, przygotowania kadr niezbędnych dla jej rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania reaktorów jądrowych, w tym potrzeby utworzenia ubezpieczeniowego poolu jądrowego.

W programie kongresu nie zabraknie spojrzenia na energetykę z perspektywy młodego pokolenia – identyfikacji wyzwań w promowaniu zrównoważonej energetyki przez młodych ludzi, w tym barier i sposobów ich przezwyciężania, znaczenia współpracy międzypokoleniowej i dialogu dla osiągnięcia konsensusu oraz roli młodych liderów w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonej energetyki.

Drugi dzień konferencji – 19 kwietnia 2024

Dzień drugi kongresu rozpoczęty zostanie od debaty ekspertów na temat źródeł kapitału i efektywności finansowania inwestycji w sektorze energetycznym. Prelegenci odniosą się do kwestii takich jak wpływ regulacji i polityki publicznej na atrakcyjność inwestycji energetycznych, korzyści finansowe z inwestycji w OZE, rola rynków kapitałowych w finansowaniu sektora, analiza dostępności finansowania dla infrastruktury energetycznej, zasady współpracy między sektorami prywatnym i publicznym w transformacji energetycznej oraz gotowość instytucji finansowych do finansowania OZE bez wsparcia. Przeanalizowana zostanie rola danych w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu zasobami i monitorowaniu wydajności w sektorze energetycznym. Eksperci skomentują CSIRE jako podbudowę nowoczesnego rynku energii, wykorzystanie danych w procesach produkcji, przesyłu i dystrybucji energii, zalety monitorowania i analizy danych w celu zwiększenia efektywności energetycznej, wyzwania i strategie związane z bezpieczeństwem danych oraz zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami.

Podczas bloku poświęconego kierunkom przemian w polskim ciepłownictwie prelegenci omówią znaczenie transformacji ciepłownictwa w kontekście zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych, podkreślając potrzebę modernizacji i rozbudowy infrastruktury, wykorzystanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zakładów odzysku ciepła, potencjał i wyzwania elektryfikacji ciepłownictwa, finansowanie badań i rozwoju w sektorze oraz rolę wielkoskalowych magazynów ciepła w integracji z elektroenergetyką i wspieraniu włączenia źródeł odnawialnych. Rozpatrzą również kluczowe aspekty związane z wykorzystaniem biogazu jako stabilnego źródła zielonej energii i jego potencjał w różnych sektorach, a także wyzwania, jakie stoją przed tą branżą m.in. w zakresie rozwoju produkcji biogazu i biometanu jako pomoc w procesie dekarbonizacji, produkcji biogazu z różnych źródeł i inwestycji w sektor biogazu.

Eksperci dokonają analizy trendów rozwoju i produkcji energii wiatrowej oraz identyfikacja głównych wyzwań energetyki wiatrowej w Polsce. Porozmawiają m.in. o kluczowej roli energetyki wiatrowej w osiąganiu zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2, innowacjach technologiczne, roli rządu i sektora prywatnego w promowaniu sektor, oraz strategiach zachęcających do budowy farm wiatrowych z maksymalnymi korzyściami dla systemu energetycznego. Nie zabraknie wątku poświęconego dążeniu do zielonej komunikacji i elektromobilności. Prelegenci odniosą się do globalnych trendów i wzrostu rynku pojazdów elektrycznych, głównych wyzwań i barier w procesie elektryfikacji transportu oraz przyszłości transportu miejskiego.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do obejrzenie filmu z 37 edycji konferencji w 2022 roku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście