Analiza Instytutu Jagiellońskiego

Między lipcem 2021 roku a sierpniem 2022 roku europejski rynek gazu ziemnego przeszedł niespotykane w historii trzęsienie ziemi. Ceny hurtowe w Polsce oraz na innych rynkach UE wzrosły z ok. 29 EUR/MWh (średnia za czerwiec 2021) do rekordowych 250 EUR/MWh za sierpień 2022 roku. Od września 2022 roku ceny spadają, ale nadal pozostają wysokie – średnio 66 EUR/MWh za styczeń 2023 roku.

Jednocześnie UE stoi przed wyzwaniem luki podażowej powstałej po rezygnacji z dostaw gazu z Rosji. Przy braku działań nakierowanych na oszczędzanie energii i redukcję popytu w samym tylko 2023 roku deficyt może wynieść od 25 do 49 mld m3 gazu, rosnąc do 50-80 mld m3 w roku 2027. Jakie czynniki doprowadziły do gazowego trzęsienia ziemi oraz czy UE będzie w stanie uniezależnić się od Rosji i jednocześnie zaspokoić popyt na błękitne paliwo?

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego
Pierwszym bodźcem wzrostowym dla unijnych cen gazu było odbicie gospodarcze w połowie 2021 roku po pandemii COVID-19. Kolejnym czynnikiem były redukcje w dostawach gazu z Rosji w IV kwartale 2021 roku, nakierowane na destabilizację rynku i poprzedzające agresję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W roku 2022 kluczowe przyczyny szoków cenowych to pełnoskalowa agresja militarna Rosji na Ukrainę, eksplozja w terminalu skraplającym LNG Freeport w USA, kolejne redukcje wolumenów dostaw z Rosji oraz nerwowość związana z eksplozjami na gazociągu Nord Stream

Domknięcie unijnej luki podażowej przy braku dostaw z Rosji będzie wyzwaniem

Sposobem na uspokojenie rynku gazu ma być uniezależnienie się od dostaw rosyjskich. To podstawowe założenie planu Komisji Europejskiej pn. REPowerEU, które jednak może okazać się trudne do realizacji w praktyce.

Kamil Moskwik, członek zarządu Instytutu Jagiellońskiego
Nasza analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania UE na gaz ziemny w obliczu braku dostaw z Rosji pokazuje, że w najbliższych latach aż do 2027 roku, tj. w horyzoncie Plan REPowerEU, zbilansowanie unijnego popytu może być trudne lub wręcz niewykonalne. REPowerEU zakłada przede wszystkim dywersyfikację dostaw na drodze LNG. Sukces mocno zależy jednak kilku czynników – dostępności LNG na rynku globalnym, który w najbliższych latach będzie bardzo ciasny, rozwoju unijnych mocy regazyfikacyjnych LNG, a także usunięcia wielu wąskich gardeł w unijnym systemie przesyłowym, utrudniających transport dużych wolumenów gazu z Hiszpanii na wschód lub z Włoch na północ.

Na ratunek – racjonalne zarządzanie popytem

W obliczu wyzwań po stronie podażowej w UE, bardzo dużą rolę do odegrania będzie miała strona popytowa. Inaczej mówiąc, konieczna będzie redukcja zapotrzebowania na gaz, czyli racjonalne oszczędzanie energii. To także kluczowy element europejskiego planu REPowerEU.

Kamil Moskwik 
Z naszych wyliczeń wynika, że już w latach 2023-2024 globalny rynek LNG może doświadczać deficytów podaży. Przy tym, nawet przy dostępności LNG w ilościach pozwalających zniwelować lukę podażową UE, wspomniane ograniczenia infrastrukturalne w przesyle gazu mogą utrudnić wypełnienie luki podażowej w poszczególnych krajach. Aby poradzić sobie z możliwymi brakami podaży trzeba aktywować stronę popytową.

W analizie Instytut Jagielloński sprawdził dwa warianty rozwoju sytuacji – w jednym analitycy założyli stosowanie działań z zakresu redukcji popytu na gaz, a w drugim – ich brak. Na tej podstawie, z uwzględnieniem różnego tempa wzrostu unijnego popytu i dostępności LNG, a także prognoz produkcji własnej gazu przez UE, analitycy IJ scenariuszowo oszacowali lukę podażową wynikającą z braku dostaw gazu z Rosji.

Marcin Roszkowski
W obliczu możliwej kontynuacji napięcia popytowo-podażowego na rynku gazu w najbliższych latach, istotnym elementem pozwalającym zbilansować rynek i obniżać ceny będzie oszczędność energii oraz rozwój działań i metod pozwalających na efektywne zarządzanie popytem konsumentów gazu. Przy stosowaniu środków zaradczych z zakresu redukcji popytu, luka podażowa w UE może nie wystąpić w ogóle lub być znacznie mniejsza, niż bez działań na rzecz oszczędności energii. W przeciwnym razie, już w roku 2023 może zabraknąć od 25 do 49 mld m3. W 2027 roku luka może osiągnąć od 50 do 80 mld m3 gazu, co odpowiada od 13 do 20% unijnego zużycia gazu za rok 2021.

Polska odrobiła pracę domową z zakresu dywersyfikacji  

Marcin Roszkowski
Na tle UE, Polska jawi się jako dość dobrze spozycjonowana w stronę dalszego uniezależniania się od dostaw z Rosji – dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu, nowym połączeniom z krajami ościennymi, inwestycji w gazociąg Baltic Pipe pozwalający na import gazu z Norwegii oraz planowaną inwestycję w terminal FSRU w okolicach Gdańska. Niemniej jednak, przypadki redukcji popytu mogą okazać się konieczne także i w Polsce.

Autorzy

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

  • Marcin Roszkowski

    Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście