Analiza Instytutu Jagiellońskiego dla okresu styczeń 2020 – styczeń 2022 jako czynnik wzrostowy bierze pod lupę tzw. scarcity pricing, czyli w skrócie dobrze znane z ekonomii zjawisko wzrostu marż, a co za tym idzie cen, w obliczu spadku podaży (lub w przypadku rynku energii – zacieśnienia rezerwy mocy).

Niższa dostępność rezerw mocy rodzi konieczność skorzystania z droższych ofert bilansujących, co przekłada się na wzrost cen energii w ujęciu godzinowym oraz średniomiesięcznym. – W dużym uproszczeniu, najwyższe oferty bilansujące zazwyczaj składają jednostki wodne (ESP) oraz węglowe, które wykorzystywane są do bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zwłaszcza w sytuacji niskich poziomów rezerw i wysokiego zapotrzebowania.

Najniższy poziom rezerw mocy od stycznia 2020 roku pojawił się w grudniu 2021 roku, co koreluje ze wzrostem cen hurtowych energii elektrycznej oraz marż na wytwarzaniu z węgla. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej gazu – którego koszty wytwarzania są ostatnio znacząco wyższe niż jednostek węglowych z uwagi na szok cenowy na rynku gazu – marże nadal pozostają ujemne.

Warto przypomnieć, że cena gazu jest rekordowa przez ograniczenie podaży w Europie przez rosyjski Gazprom, podczas gdy indeks cen węgla kamiennego dla energetyki (PSCMI_1) od ok 2 lat pozostaje dużo bardziej stabilny.

Warto także nadmienić, że styczniu 2022 roku spadkom cen pomogła również rekordowa produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych.

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście