Temperatury poniżej -15°C w Polsce sprawiły, że 9 stycznia 2024 roku krajowe zapotrzebowanie na moc brutto (KZM) ustanowiło nowy rekord. Przyglądamy się aktualnej sytuacji bilansowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Tak jak określone warunki letnie (upały oraz nadmiar generacji z fotowoltaiki), tak i zima oraz związane z nią niskie temperatury powietrza to okres testu dla stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Zima to z jednej strony czas najwyższego zapotrzebowania na moc, niskiego nasłonecznienia oraz ryzyko tzw. Dunkelflaute (suszy OZE), czyli wielodniowego braku generacji z wiatru, który miał miejsce w Polsce np. między 23 a 26 stycznia 2023 roku.

Kombinacja takich warunków (wysokie zapotrzebowanie na moc, niska generacja PV oraz wiatrowa flauta) może skutkować wyzwaniami w bilansowaniu systemu. W obliczu ubytków mocy w cieplnych jednostkach wytwórczych (węgiel, gaz czy atom) z uwagi na planowane remonty lub awarie losowe lub w przypadku braku naładowania magazynów energii, ratunkiem może być import z krajów sąsiednich.

KSE 9 stycznia fot. IJR

Od strony podażowej, KZM w dniu 9 stycznia 2024 zostało pokryte z generacji krajowych JWCD, krajowych nJWCD cieplnych, lądowej energetyki wiatrowej (LEW) oraz fotowoltaiki (PV), a także z importu energii elektrycznej (EE) z zagranicy. Mimo iż szczyt KZM przypadł na niewielkie poziomy generacji z LEW oraz PV, do zbilansowania systemu wystarczają jak na razie zasoby krajowe oraz import handlowy. Międzyoperatorski („awaryjny”) import energii elektrycznej w dniu 9 stycznia nie występuje.

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście