Raport Instytutu Jagiellońskiego

Według szacunków Instytutu Jagiellońskiego (IJ), polski rynek sprzedaży samochodów elektrycznych w najbliższych czterech latach będzie wzrastał o 11 mld zł rocznie, po czym w okresie 2025 2030 oraz 2030-2040 roczny wzrost wyniesie odpowiednio 20 mld zł i 32 mld zł.
W ujęciu skumulowanym da to łącznie ok. 464 mld zł. Pomimo obiecującej perspektywy oraz wysokich kompetencji Polski w zakresie produkcji baterii litowo jonowych, e autobusów i ładowarek, udział krajowej produkcji kompletnych samochodów w sektorowym łańcuchu wartości pozostaje niewielki.

Skala inwestycji w zakresie elektromobilności w Polsce to obecnie ok. 4,4 mld EUR, z czego większość dotyczy produkcji baterii lub innych komponentów pojazdów elektrycznych. Pojawiają się jednak sygnały związane z rozwojem gałęzi produkcji kompletnych samochodów elektrycznych.
Plany produkcji BEV (ang. Battery Electric Vehicles – samochody w pełni elektryczne, tj. bez silnika spalinowego) to kwotowo jedne z największych przedsięwzięć inwestycyjnych ogłoszonych w Polsce w ostatnich latach. Wartość inwestycji w projekt Izera realizowany przez ElectroMobility Poland to ok.
400 mln EUR, a szacowana inwestycja koncernu Stellantis związana z produkcją modelu Jeep Avenger to ok. 170 mln EUR (z kwotą docelową ok. 430 mln EUR). Produkcja Stellantis w Tychach rozpoczęła się w styczniu 2023 roku. Rozpoczęcie produkcji w ramach projektu Izera w fabryce w Jaworznie planowane jest na koniec grudnia 2025 roku.

– Polska zajmuje korzystną pozycję w obszarze produkcji baterii, e-autobusów czy ładowarek.
W dynamicznie rozwijającym się sektorze e-mobility, który z obecnych 1,4% może odpowiadać za ok. 2,6 4% PKB już w 2030 roku, a w roku 2040 za 3,9 5,2%, nasz kraj ma także szansę stać się hubem produkcyjnym pojazdów elektrycznych
– ocena Marcin Roszkowski, prezes IJ.

Elektromobilność a elektroenergetyka

Rozwijając elektromobilność trzeba także poddać analizie wpływ pojazdów elektrycznych na Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) oraz skoordynować proces transformacji energetycznej – tak, aby zapewnić z jednej strony niskoemisyjne moce wytwórcze, a z drugiej rozwój nowych rozwiązań technicznych umożliwiających zarządzanie bezpieczną pracą systemu oraz integrację rozproszonych zasobów energetycznych takich jak pojazdy elektryczne, fotowoltaika dachowa czy przydomowe instalacje magazynowe.
Odnośnie relacji na styku elektromobilności i elektroenergetyki, prognozy Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wskazują, iż poziomy dobowo-godzinowego zapotrzebowania na moc, jak i oszacowana wartość rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącego z sektora elektromobilność nie powinny stanowić znaczącego obciążenia dla KSE. Należy przy tym wskazać, że w obliczu prognozowanych przez PSE planowanych wyłączeń mocy wytwórczych, istnieje ryzyko wystąpienia niedoborów energii rzędu ok. 5,1 TWh w 2032 roku w skali całego KSE. Ryzyko to jest jednak wynikiem uwarunkowań systemowych, zakładających – oprócz rozwoju elektromobilności – organiczny wzrost zapotrzebowania na moc i energię (również z uwagi na nowe pobory, w tym pompy ciepła) przy jednoczesnym wysokim wolumenie wycofań istniejących węglowych mocy wytwórczych z uwagi na wiek lub stan techniczny.

– Biorąc pod uwagę wyzwania transformacji energetycznej, warto wskazać, że wykorzystanie rozproszonych baterii samochodów elektrycznych jako zagregowanego magazynu energii może być konkurencyjnym kosztowo rozwiązaniem względem wielkoskalowych magazynów bateryjnych wspomagających pracę KSE. Wynika to m.in. z faktu, że nakłady kapitałowe na pozyskanie pojemności magazynowych są ponoszone przez wielu rozproszonych użytkowników systemu – już w cenie zakupu samochodu. Zmniejsza to tym samym konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych przez inwestora na scentralizowaną, wielkoskalową inwestycję magazynową – wyjaśnia Kamil Moskwik.

Niemniej, eksperci Instytutu Jagiellońskiego wskazują, że korzystanie z rozproszonych baterii pojazdów elektrycznych na potrzeby wsparcia systemu elektroenergetycznego jest nadal mało rozpowszechnione. To przede wszystkim kwestia wyzwań technicznych, które należy jeszcze rozwiązać – m.in. związanych z wpływem BEV na parametry sieci lub w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Autorzy

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

  • Mariusz Marszałkowski

    Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Od 2016 do końca 2019 roku pracownik Kolegium Europejskiego w Natolinie. Realizował projekt związany z badaniem transformacji politycznej na Ukrainie „3R - Three Revolutions”. Od 2018 roku korespondent, a od stycznia 2020 roku dziennikarz i analityk portalu BieznesAlert.pl. Współpracownik Instytutu Jagiellońskiego. Wykładowca na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W przeszłości współpracował z Centrum Europejskim Natolin oraz Fundacją Energia dla Europy. W 2016 roku uczestnik projektu nt. konfliktu na wschodzie Ukrainy organizowanego przez Akademie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Ameryki w Annapolis.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście