Analiza Instytutu Jagiellońskiego

W najnowszej analizie cen paliw i kluczowych wskaźników w sektorze energetycznym, prezentujemy:

Podsumowaniem tej części jest analiza krańcowych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej i marży na wytwarzaniu dla bloków wytwórczych (uwzględniając 36% i 45%sprawność bloków opalanych węglem kamiennym, oraz 58% dla jednostek gazowych) oraz dekompozycja spreadów dla tych jednostek.

Ponadto przybliżamy analizę krajowego bilansu energetycznego:

  • krajową produkcję energii elektrycznej,
  • bilansu energii wraz z kierunkami wymiany zagranicznej,
  • struktury krajowej produkcji energii elektrycznej i moc zainstalowaną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE),
  • średniego dobowego pokrycia zapotrzebowania na moc przez poszczególne technologie oraz współczynników wykorzystania mocy (capacity factors) wybranych jednostek wytwórczych.

W rozdziale „Polska na tle sąsiadów” ukazujemy wolumeny wytwarzania energii elektrycznej wg paliwa, wraz ze wskazaniem wolumenu emisji CO2 oraz emisyjności na 1 MWh, strukturę produkcji oraz udział źródeł bezemisyjnych,a także średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej prezentowanych gospodarek krajowych.

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście