Rada Europejska w grudniu 2020 r. zatwierdziła wiążący unijny cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.  Ten cel jest kolektywnym celem dla całej Unii tj. realizowany na podstawie kontrybucji państw członkowskich. Zapowiedziana reforma EU ETS doprowadzi do dalszego wzrostu cen za uprawnień EUA. Jaka jest strategia Polski?

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. została uchwalona Polityka Energetyczna Państwa do 2040 r. (PEP 2040) przy czym kontrybucja Polski przy ograniczeniu emisji gazów cieplarniach zgodnie z PEP 2040 ma jednak wynosić tylko 30% do 2030 r. w stosunku do 1990 r. ponieważ do 2030 r. nie ma nastąpić istotna zmiana miksu energetycznego.

Zgodnie z PEP 2040 dopiero w latach trzydziestych energia zeroemisyjna z morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowych powinien doprowadzić do istotnej zmiany miksu. Jednak zgodnie z PEP 2040 należy się spodziewać, że decyzje odnośnie zaostrzenia norm emisyjnych oraz reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS), a także konieczność dostosowania mocy wytwórczych do regulacji środowiskowych (dyrektywa IED i konkluzje BAT) wpłyną na wzrost kosztów wykorzystania paliw kopalnych dla celów energetycznych. Co to oznacza dla odbiorców energii? Czy strategia PEP 2040 jest właściwa?

Instytut Jagiellonski zaprasza 12 kwietnia 2021 roku, na webinar poświęcony Reformie ETS w kontekście zwiększonego celu redukcyjnego 55% do 2030 roku. Spotkanie poprowadzą dr Christian Schnell oraz Paweł Wróbel. Transmisja odbędzie się na kanle YouTube Instytutu Jagiellońskiego.

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście