Raport Instytutu Jagiellońskiego

Rosnące ceny prądu negatywnie wpływają na potencjał produkcji w Polsce, dotykają odbiorców indywidualnych i napędzają inflację. W Policy Brief przygotowanym przez Instytut Jagielloński omawiamy przyczyny wzrostu cen energii oraz proponujemy środki zaradcze.

Od 2018 r. ceny energii zaczęły gwałtownie rosnąć z powodu drogich paliw kopalnych (gazu i węgla) oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2.  Negtywne konsekwencje odczuwają klienci indywidualni, dla których rachunki za prąd stają się jednym z ważniejszych wydatków w miesiącu. Skutki odczuwa jednak przede wszystkim sektor przemysłowy (w tym przedsiębiorstwa energochłonne) oraz MŚP. Droższa produkcja jest czynnikiem twórczym inflacji, a to odbija się na całej kondycji polskiej gospodarki.

Nie wszystkie przyczyny wysokich cen prądu można zniwelować poprzez działania instytucji publicznych. Dla przykładu, cena EU ETS jak i gazu na rynkach europejskich nie jest zależna od Polski.

Oczywiste jest jednak, że długotrwałe obniżenie cen prądu będzie możliwe dzięki przyspieszeniu transformacji energetycznej i realizacji celów unijnych w zakresie obniżania emisji. Są to: redukcja emisji GHG o co najmniej 55% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Aby to osiągnąć Polska powinna wprowadzić plan naprawczy w sektorze energetycznym oparty na trzech filarach: przebudowie miksu wytwórczego w kierunku rozwoju OZE, rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozwiązaniom z zakresu zarządzania popytem i efektywności energetycznej.

Do pilnych zadań należy m.in. liberalizacja zasady 10H dla lądowej energetyki wiatrowej, obniżenie kosztów produkcji prądu dla prosumentów czy poprawa integracji energii z OZE z sieciami dystrybucyjnymi oraz przygotowanie planu wykonawczego dla energetyki.

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście