Raport Instytutu Jagiellońskiego

Eskalacja wojny na Ukrainie i dalsze napięcia polityczne między Rosją a UE będą skutkować wysokimi poziomami cen paliw, zdławią wzrost gospodarczy i wyhamują rozwój OZE w Polsce. Z drugiej strony, scenariusz Powrotu do „normalności” i odbicia gospodarczego względem roku 2022 skutkować będzie najszybszym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, a tym samym popytową presją wzrostową na poziom jej cen na rynku hurtowym. Szansą na obniżkę cen w tym scenariuszu jest zakładany najszybszy rozwój OZE.

Zbudowaliśmy trzy scenariusze rozwoju sytuacji na rynku energii w Polsce w 2023 roku i na ich podstawie przeprowadziliśmy modelowanie hurtowych cen energii elektrycznej spot w Polsce. Niezależnie od scenariusza nie można w całości uniknąć wpływu ostatnich lat na ceny paliw, a tym samym energii elektrycznej. Modelowane przez scenariusze wskazują co prawda na spadek hurtowych cen spot energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku względem roku 2022, niemniej jednak ceny te pozostają znacznie powyżej poziomów z lat 2018-2021.

Powrót do „normalności” albo stabilizacja

Przy założeniu, że sytuacja międzynarodowa się unormuje, rynki zaczną wierzyć w „normalność”, doświadczymy odbicia gospodarczego, a polityka unijna i rozwój OZE wrócą do trendów sprzed 2022 roku, eksperci wyliczyli, że hurtowe ceny energii elektrycznej spot ukształtują się w 2023 roku na poziomie 658,5 PLN/MWh.

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego
Nawet jeśli w przyszłym roku sytuacja na rynkach uspokoi się i zacznie wracać na ścieżkę odbudowy społeczno-gospodarczej, wydarzenia z ostatnich lat nie pozostaną bez wpływu na rok 2023. Warto podkreślić, że odbudowa sytuacji światowej wpłynie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz powrót do celów dekarbonizacyjnych, co łącznie przełoży się na presję wzrostową na ceny energii.

Czynnikiem działającym zdecydowanie na spadek cen energii elektrycznej w przypadku odbicia gospodarczego będzie rozwój odnawialnych źródeł energii.

Marcin Roszkowski
Znaczny wzrost mocy w instalacjach odnawialnych, związany z aukcjami OZE oraz rozwojem sektora fotowoltaicznego, powinien być czynnikiem obniżającym ceny EE. Ograniczenia w rozwoju odnawialnych źródeł będą przyczyniać się do wzrostu cen energii.

W scenariuszu zakładającym stabilizację analitycy Instytutu Jagiellońskiego oceniają, że cena hurtowa za energię elektryczną spot wyniesie 632 PLN/MWh i będzie najniższa spośród modelowanych scenariuszy.

Eskalacja i nerwowość na rynkach

W przypadku rozwoju sytuacji w Ukrainie w niekorzystnym kierunku, ceny paliw mogą znów znaleźć się pod wpływem decyzji politycznych i zanotować wysokie poziomy. Na rynkach będziemy obserwować nerwowość w obliczu eskalacji wojny. W takiej sytuacji eksperci Instytutu Jagiellońskiego prognozują, że cena hurtowa spot za energię elektryczną może sięgnąć nawet 685,7 PLN/MWh, co sprawia, że Eskalacja to najbardziej niekorzystny dla gospodarki scenariusz.

Treść analiz i komentarzy zawartych w niniejszej prezentacji jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zbudowane przez nas scenariusze i uzyskane wyniki stanowią wkład intelektualny autorów w dyskusję publiczną. Są one trzema spośród wielu możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku. Nie możemy zagwarantować, że zbudowane przez nas modele zmaterializują sie w 2023 roku.

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście