Wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu pakietu „Fit for 55” na Region Wyszehradzki.

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach programu V4 Energy Think Tank pt. 2050 Green Ambitions: How to realize „Fit for 55” goals under the war in Ukraine? Starszy Ekspert Instytutu Jagiellońskiego Christian Schnell, wygłosił prezentację pt. Systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE w krajach V4.

W wystąpieniu przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu pakietu „Fit for 55” i proponowanego mechanizmu CBAM na Region Wyszehradzki oraz perspektywy aukcji OZE w tym regionie. Badania zostały przeprowadzone przez czeskich, słowackich i polskich ekspertów w ramach Platformy V4 Energy Think Tank.

Dyskutowano o tym, jak wojna na Ukrainie może jednocześnie zagrozić realizacji celów klimatycznych i przyspieszyć ich realizację. Zaproszeni eksperci przedstawili argumenty za przyspieszeniem inwestycji ekologicznych (wymiana gazu ziemnego) oraz argumenty za ponownym wykorzystaniem istniejących elementów infrastruktury (odłożenie w czasie likwidacji elektrowni węglowych, przedłużenie żywotności elektrowni jądrowych).

Autor

  • Kamil Moskwik

    Członek Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez Columbia University, Stanford University czy Université de Genève. Posiada ponad 8 lat doświadczenia przy realizacji i kierowaniu projektów doradczych dla podmiotów z sektora energetycznego, finansowego oraz administracji publicznej. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Leave a comment

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
biuro@jagiellonski.PL

© Instytut Jagielloński 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Lokal przy ul. Marszałkowskiej 84/92 jest wykorzystywany do celów kulturalnych prze Instytut Jagielloński dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście